ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SIAM KUBOTA Career Camp 2014
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SIAM KUBOTA Career Camp 2014 ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่-นวนคร และบ้านไทย รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการติดตามรายละเอียดได้ที่ www.siamkubota.co.th และตามเอกสารแนบ


ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 211255710484.pdf
Download now
ปิด