ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Elite Universities Interview Program 2014
  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Elite Universities Interview Program 2014 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 71255793406.pdf
Download now
ปิด