เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Emerging Markets Business Summit 2014 ณ ประเทศโปแลนด์
  เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Emerging Markets Business Summit 2014 ณ ประเทศโปแลนด์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ภาควิชา และฝ่ายกิจการนักศึกษา อรชุมา (ชั้น 6 ห้อง 6A05) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


 
ชื่อไฟล์ : 21255715201.pdf
Download now
ปิด