พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4
  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีงานพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

แหล่งที่มา (Source/URL): http://202.44.34.134/activity/18-10-2556/index.html
ปิด