ประชาสัมพันธ์ eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC"
  ประชาสัมพันธ์ eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต" โดยสามารถดาวโหลดน์ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ tcdc.or.th/trend2014 หรือ แอปพลิเคชั่น TCDC Digital Resource รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 1010255692053.pdf
Download now
ปิด