รับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ทุกสาขา เพื่อให้ทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2557
  รับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ทุกสาขา เพื่อให้ทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รายละเอียดโครงการและใบสมัครตามเอกสารแนบ

ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 199255614281.pdf
Download now
ปิด