เชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2556
  เชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 169255615554.pdf
Download now
ปิด