ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานที่ บริษัทเดลต้า ประเทศไทย นิคมอุสาหกรรมบางปู
  โครงการศึกษาดูงานที่ บริษัทเดลต้า ประเทศไทย นิคมอุสาหกรรมบางปู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา Decision Support Systems (DSS) ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556


ปิด