คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับทีม IRAP_FURIOUS ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับทีม IRAP_FURIOUS ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556


แหล่งที่มา (Source/URL): http://202.44.34.134/activity/16-08-2556/index.html
ปิด