ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2013
  ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2013
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ www.tsi-thailand.org/yfs รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 17255614031.pdf
Download now
ปิด