การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556
  เชิญชวนนักศึกษาที่ชื่นชอบการออกแบบ ร่วมส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 การประกวดนี้มีเงินรางวัลด้วยนะคะ หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบคะ

นักศึกษาท่านใดสนใจ ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณอรชุมา ศีลเตชะ ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เลยคะ


 
ชื่อไฟล์ : 194255616341.pdf
Download now
ปิด