ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษานิสิต นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ 2013 Indonesian Arts and Culture Scholarship ประจำปีการศึกษา 2013
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษานิสิต นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ 2013 Indonesian Arts and Culture Scholarship ประจำปีการศึกษา 2013 ซึ่งเป็นทุนให้ไปศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เป็นเวลา 3 เดือน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ และส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556

ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 282255610541.pdf
Download now
ปิด