ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานการพัฒนาประชาคมอาเซียน" วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 202255614130.pdf
Download now
ปิด