เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง 2556
  เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง 2556 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา

แหล่งที่มา (Source/URL): http://rd.mwa.co.th
 
ชื่อไฟล์ : 182255610261.pdf
Download now
ปิด