ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KMUTNB'S Idol3: Impromptu
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KMUTNB'S Idol3: Impromptu
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-555-2000 ต่อ 1026 หรือ www.icop.kmutnb.ac.th
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา

แหล่งที่มา (Source/URL): www.icop.kmutnb.ac.th
 
ชื่อไฟล์ : 91255618395.PDF
Download now
ปิด