ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 8
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 8 โดยสามารถดูรายละเอียด และ download ใบสมัครได้ที่ www.itprincessaward.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา 
ชื่อไฟล์ : 1412255592305.PDF
Download now
ปิด