ขอเชิญร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการวิจัยประหยัดพลังงานภายใต้โครงการ Solar Decathlon Europe 2014
  ขอเชิญร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการวิจัยประหยัดพลังงานภายใต้โครงการ Solar Decathlon Europe 2014 โดยส่งข้อเสนอโครงการ ออกแบบสร้าง และดำเนินโครงการภายใต้หัวข้อ "Design and build a solar house that is energy independent" ผู้ที่สนใจสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.solardecathlon2014.fr


ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 612255582102.PDF
Download now
ปิด