ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง ทุนการศึกษา ทุนอบรม ณ สหรัฐอเมริกา
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง ทุนการศึกษา ทุนอบรม ณ สหรัฐอเมริกา ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI) มจพ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 811255516033.PDF
Download now
ปิด