ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชมงานกิจกรรมโฟโต้แฟร์ 2012 และร่วมฟังสัมมนาในงานฯ
  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชมงานกิจกรรมโฟโต้แฟร์ 2012 และร่วมฟังสัมมนาในงานฯ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 611255511140.PDF
Download now
ปิด