ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555
  ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ณ. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย
 
ชื่อไฟล์ : 2510255515401.PDF
Download now
ปิด