ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ. โดยผู้ที่เข้าร่วมกรุณาแต่งกายสุภาพ (ผู้ชายสวม Shirt กางเกงสแล็ค ผู้หญิงสวมกระโปรง โดยต้องใส่รองเท้าหุ้มส้น ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 510255583419.pdf
Download now
ปิด