ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่าง 15 - 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา
 
ชื่อไฟล์ : 139255511043.PDF
Download now
ปิด