ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การจัดแข่งขันผลงานการวิจัย/ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 และ 2557"
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถาบัน Royal Academy for Overseas Science (RAOS) ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในสังกัดสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเบลเยี่ยม จะจัดการแข่งขันผลงานการวิจัย/ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 และ 2557"

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผู้สมัครจะต้องส่งผลงานวิจัย/ศึกษาให้ Secretariat of the Royal Academy for Overseas Science ก่อนวันที่ 1 มีนาคมของแต่ละปีการแข่งขัน

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 288255593743.PDF
Download now
ปิด