ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนา "ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ : สรุปข้อเสนอสำหรับการนำไปปฏิบัติจริง"
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกันจัดการสัมนาเรื่อง "การประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ : สรุปข้อเสนอสำหรับการนำไปปฏิบัติจริง" ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ณ.โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมสัมนา และส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมสัมนาภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย

 
ชื่อไฟล์ : 288255585937.PDF
Download now
ปิด