ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมฟังการชี้แจงการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 เพื่อให้อาจารย์ นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ในวันพุธที่ 22 ส.ค. 2555 ณ.โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย

 
ชื่อไฟล์ : 178255515131.PDF
Download now
ปิด