ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2555
  ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบฟอร์มที่แนบมา กำหนดปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2555

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 108255516360.PDF
Download now
ปิด