ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์หลดใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ www.inter.mua.go.th


ผู้ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานประกันคุณภาพการศึกษา


แหล่งที่มา (Source/URL): www.inter.mua.go.th
 
ชื่อไฟล์ : 68255510462.PDF
Download now
ปิด