ขอเรียนเชิญเข้าการประชุมในงาน
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้จัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555"

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 267255510190.PDF
Download now
ปิด