ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย NRCT-ICSSR ประจำปี 2556
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย NRCT-ICSSR ประจำปี 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย
 
ชื่อไฟล์ : 16255515271.pdf
Download now
ปิด