ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การศึกษาวิจัย-เก็บข้อมูลในประเทศอินเดีย สำหรับนักวิจัยแลกเปลี่ยนไทยไปอินเดีย ประจำปี 2553 ถึง 2554
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การศึกษาวิจัย-เก็บข้อมูลในประเทศอินเดีย สำหรับนักวิจัยแลกเปลี่ยนไทยไปอินเดีย ประจำปี 2553 ถึง 2554 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 16255515125.pdf
Download now
ปิด