บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ IT Friends
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาโท ในสาขา IT, Computer Engineering, Computer Science เข้าร่วมงานกับบริษัทใน โครงการ IT Friend เป็นจำนวนมาก โดยทางบริษัทขออนุญาตประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาในวันที่ 19-22 กันยายน 2548 นักศึกษาท่านใดสนสามารถลงสมัครได้ที่ชั้น 6 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตั้งแต่วันนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร สามารถดูได้จาก pdf ไฟล์ที่แนบมาด้วย


 
ชื่อไฟล์ : it_friend.pdf
Download now
ปิด