ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในงานการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในงานการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 62255593118.pdf
Download now
ปิด