ขอเชิญประกวดภาพถ่ายขนาดเท่าโปสการ์ด ในหัวข้อ "The Faculty of Information Technology"
  ขอเชิญประกวดภาพถ่ายขนาดเท่าโปสการ์ด ในหัวข้อ "The Faculty of Information Technology"

รางวัลได้แก่ อาหารญี่ปุ่น โออิชิ ชุดเบนโต่ะ แซลมอน 1 กล่อง / 1 รางวัล
จำนวน 3 รางวัล

ข้อกำหนด
1. เป็นภาพถ่ายสี ขนาด 4x6 นิ้ว ความละเอียดของภาพ 300 pixels/inch
2. ต้อง save เป็นนามสกุล .JPG
3. สามารถตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Photoshops ได้
4. ต้องเป็นภาพบรรยากาศภายในบริเวณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เท่านั้น ห้ามนำภาพจากที่อื่นมาเด็ดขาด
5. ต้องไม่มีการตกแต่งใส่ข้อความตัวหนังสือใดใด หรือ ลายน้ำ (watermark) ลงในภาพ
6.1 คนสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ภาพ
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ส่งภาพเป็น File.JPG ที่อีเมล์ dr_nattavee@hotmail.com

หมดเขตส่งภาพ วันพุธที่ 19 ต.ค. 54 เวลา 18.00 น.

ประกาศผลวันพฤหัสที่ 20 เวลา 14.00 น. บนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรางวัลวันอังคารที่ 25 ต.ค. 54 เวลา 12.00 น. ที่ชั้น 7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


ปิด