ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2555
  ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2555 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 510255414321.pdf
Download now
ปิด