ทุนการศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศเม็กซิโก ประจำปี 2555 (หมดเขตสมัคร 14 ตุลาคม 2554)
  รัฐบาลเม็กซิโกมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลเม็กซิโกสำหรับชาวต่างชาติ ประจำปี 2555
(Mexican Government Scholarship Program for Foreigners 2012)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
และ www.sre.gob.mx/ becas
หรือสอบถามเพิ่มเติม พร้อมส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย
อาคารไทวา 1 ชั้น 20 เลขที่ 21/60 - 62 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
โทร. 02-2850995

ผู้ประกาศ : พิมพ์วลัญช์/ งานวิชาการนานาชาติ


 
ชื่อไฟล์ : 248255493236.pdf
Download now
ปิด