ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่ง แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน แผนธุรกิจหรืองานวิจัย เข้าประกวนในโครงการ True Innovation Awards 2011
  ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่ง แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน แผนธุรกิจหรืองานวิจัย เข้าประกวนในโครงการ True Innovation Awards 2011 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 217255414420.pdf
Download now
ปิด