งานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4
  สถาบันจัดงานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 สจพ. ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 เวลา 8.00 น.


ปิด