ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "โอกาสการรับทุนิจัยในกรอบความร่วมมือ Seventh Framework Program (FP7)" ของสหภาพยุโรป
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "โอกาสการรับทุนิจัยในกรอบความร่วมมือ Seventh Framework Program (FP7)" ของสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 146255417285.pdf
Download now
ปิด