12 สิงหาคม วันแม่ (มหาราชายอดกตัญญู)
  ความหวังของแม่ ที่มีต่อลูก 3 หวังคือ

ยามแก่เฒ่า หวังเจ้า เฝ้ารับใช้
ยามป่วยไข้ หวังเจ้า เฝ้ารักษา
เมื่อถึงยาม ต้องตาย วายชีวา
หวังลูกช่วย ปิดตา เมื่อสิ้นใจ


 
ชื่อไฟล์ : The_King_Of_Kings.pdf
Download now
ปิด