ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ "การวิจัยการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งทื่ 4"
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ "การวิจัยการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งทื่ 4" รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 245255411332.pdf
Download now
ปิด