ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ ค่านักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555
  ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ ค่านักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 245255411323.pdf
Download now
ปิด