ทุน 2011 French Embassy Junior Research Fellowship Program (deadline March 13th, 2011)
  CALL FOR CANDIDATES
JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM

SUBMISSION BEFORE: March 13th, 2011

///////////////////////////////////////////////////////


เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจึงจัด
ทำโครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศส
ทุนนี้เปิดรับสมัครนักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์และเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาระหว่าง 2 ถึง 6 เดือนในสถาบันวิจัย ณ
ประเทศฝรั่งเศส
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมาที่
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
แผนกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
ภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2554
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ คุณซาร่า เดอแมสส์ (อีเมล
Ssara.Demesse@diplomatie.gouv.fr หรือโทร 02 627 2100)


แหล่งที่มา (Source/URL): http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article2033
 
ชื่อไฟล์ : 212255416331.pdf
Download now
ปิด