ขอเชิญผู้สนใจส่งเข้าร่วมชมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2553 จัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
  ขอเชิญผู้สนใจส่งเข้าร่วมชมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2553 จัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 92255410345.PDF
Download now
ปิด