ขยายเวลาการให้ทุนการศึกษา “ราชกรีฑาสโมสร”
  ขยายเวลาการให้ทุนการศึกษา “ราชกรีฑาสโมสร” แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 จากเดิมระหว่างวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 ขยายเวลาเป็นระหว่างวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ผู้ประกาศ : นางสาวขนิษฐา อยู่เจริญ
หน่วยงาน : วิชาการ 
ชื่อไฟล์ : 712255310191.pdf
Download now
ปิด