ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย/พัฒนา/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย/พัฒนา/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 1511255319475.pdf
Download now
ปิด