ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2553-2554 ของ TRIDI
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2553-2554 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีววรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: วิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 1310255315570.pdf
Download now
ปิด