ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส
ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553
เวลา 10.00 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมสัมมนา 703 ชั้น 7 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส


คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ
สามารถลงชื่อโดยแจ้ง งานวิชาการคณะฯ
โทร 02-9132500 ต่อ 2702
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

ผู้ประกาศ : พิมพ์วลัญช์
งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 229255310582.pdf
Download now
ปิด