ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้
  ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้ "โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2554" รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สุกล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 86255316182.pdf
Download now
ปิด