ทุน UNESCO Japan Program For Development of HR
  ด้วย Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ ทุน UNESCO Japan Program For Development of Human Resources and Research Network in Natural Science and Technology - Tokyo Tech UNESCO International Research Course for the Environment 2005- ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึงวันื่ 30 กันยายน 2549

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่ม และดาวน์โหลดใบสมัครจาก website : http://www.iad.titech.ac.jp ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2548


 
ชื่อไฟล์ : UNECO100605.pdf
Download now
ปิด