ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามโครงการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (2-V Research Program) ประจำปี 2553
  ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามโครงการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (2-V Research Program) ประจำปี 2553 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ : วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน : งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 81255310572.pdf
Download now
ปิด